Nieuwsberichten Hier staat het laatste nieuws van Task Force Indisch Rechtsherstel

ACTIE! PROTESTEER tegen de Backpayregeling!

4 december 2017

BACKPAY * BACKPAY * BACKPAY

Aan alle nabestaanden van ex-KNIL-militairen en oud-ambtenaren uit Nederlands-Indië die hun soldij over maart 1942-augustus 1945 plus pensioenopbouw niet hebben ontvangen

PROTESTEER tegen de Backpayregeling!

In december 2015 stelde voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de Backpayregeling in voor ex-KNIL militairen en oud-ambtenaren uit voormalig Nederlands- Indië die geen soldij noch pensioenopbouw hebben genoten over de periode maart 1942- augustus 1945. Deze buitenwettelijke ‘morele genoegdoening’ was bestemd voor hen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren. De regeling voorziet er niet in dat ook wettelijke erfgenamen van de rechthebbenden die vóór die peildatum overleden zijn, aanspraak kunnen maken op de Backpayregeling. Het buitensluiten van deze groep is een groot onrecht!

Bent u een wettelijk erfgenaam en vindt u deze regeling ook onrechtvaardig, dan roepen wij u op om het Backpayformulier van de Sociale Verzekeringsbank in te vullen met de naam van uw familielid die vóór 15 augustus 2015 is overleden. Dit is de link naar het formulier:

DOWNLOAD HIER HET BACKPAYFORMULIER

Stuur de aanvraag naar:
Sociale Verzekeringsbank, afd. Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Antwoordnummer 10340
2300 WB Leiden

Uw aanvraag kan tot 1 januari 2018 worden ingediend en wordt afgewezen omdat de rechthebbende vóór de peildatum is overleden. Het doel van dit protest is om massaal stem te geven aan diegenen die tot aan hun dood op hun achterstallige soldij hebben gewacht, maar dit door politiek gedraai en feitelijk bedrog nooit mochten ontvangen.

Voor aanvullende vragen en opmerkingen verwijzen wij u naar de SVB in Leiden.

N.B. DE TFIR BEANTWOORDT GEEN E-MAILS OVER DE BACKPAY, MAAR WIL EEN ZO GROOT MOGELIJK PROTEST LATEN KLINKEN.

Task Force Indisch Rechtsherstel

BACKPAY * BACKPAY * BACKPAY

Lees ook: