Nieuwsberichten Hier staat het laatste nieuws van Task Force Indisch Rechtsherstel

BERICHT VAN TFIR

2 juni 2019

Voorgeschiedenis Birma-Thailandclaim

September 1942. Terwijl in Europa Duitse troepen Stalingrad proberen binnen te dringen, worden in Azië Amerikaanse, Britse en Australische krijgsgevangenen door de Japanners gedwongen om aan de Birmaspoorlijn te werken. In de maanden daarop gaan krijgsgevangenen uit o.a. Nederlands-Indië op transport naar Birma en Thailand. Onder gruwelijke omstandigheden en ten koste van tienduizenden doden komt de spoorlijn tot stand.

In 1947 werd de Birma-Thailandspoorlijn door het Geallieerd Opperbevel aan Thailand verkocht. Een deel van de opbrengst werd geoormerkt als compensatie voor alle geallieerde ex-dwangarbeiders. In 1954 plaatste de Nederlandse regering een oproep in een aantal kranten om Nederlandse ex-dwangarbeiders van deze compensatie op de hoogte te stellen. De oproep heeft lang niet alle rechthebbenden bereikt door o.a. de roerige situatie in Indonesië, de verhuizing naar Nederland of elders in de wereld. Er was amper geld om te overleven in Nederland, laat staan voor een krantenabonnement. Veel ex-dwangarbeiders hebben uiteindelijk nooit het ‘smartengeld’ ontvangen waar ze recht op hebben (destijds 61,73 gulden). Sinds de oprichting van TFIR in 2015 konden rechthebbenden zich bij ons aanmelden, zodat wij een dossier konden opbouwen en de claim voor hen konden onderzoeken.

Onze stappen in ’t kort

De TFIR heeft de Stichting Administratie Indonesische pensioenen (SAIP) gevraagd om de namen te mogen controleren van degenen die zich bij ons hebben aangemeld. De SAIP, verantwoordelijk voor de afhandeling van de compensatie, heeft daartegen bezwaar gemaakt. Als argument werd aangevoerd dat ‘bijna iedereen’ uitbetaald is. Om die uitspraak te controleren wilde de TFIR ten kantore van de SAIP de betalingswijzen zien. Daarop werd door de SAIP gevraagd om identiteitsbewijzen van de aanmelders. Maar sinds de invoering van de AVG* mogen instanties niet zomaar om identiteitsbewijzen vragen. Bovendien vallen de volmachten die jullie naar de TFIR hebben gestuurd binnen de categorie ‘buitengewoon’ . waardoor wij in principe de namenlijsten mogen nalopen.

Terwijl we ons beraden op vervolgstappen in de Birma-Thailandclaim gaat ons leven (werk en gezin) naast TFIR ook gewoon door. Binnen ons kleine team eisen persoonlijk leed en familieomstandigheden soms andere prioriteiten. Desondanks trachten we u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn met de beperkte tijd die wij beschikbaar hebben. Veel dank voor uw begrip en geduld, wij waarderen dit zeer.

Belangrijk! Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn qua Birma-Thailandclaim leest u het allereerst hier op deze site. Onze website is uw belangrijkste bron voor informatie omtrent de claim. We zijn met de zaak bezig en we doen ons best!

Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR)
www.TFIR.nl

Volg ons ook op Twitter: https://twitter.com/StichtingTFIR en op Facebook: https://www.facebook.com/stichtingTFIR/

*AVG: Algemene verordening gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018.

Lees ook: