Nieuwsberichten Hier staat het laatste nieuws van Task Force Indisch Rechtsherstel

Bericht van voorzitter Sylvia Pessireron

27 oktober 2017

Welkom!

Tijdens de Indiëherdenking in Zwolle op 15 augustus jl. vertelde Sylvia over de lotgevallen van onder meer Rudi Hoenson, die de atoombom op Nagasaki overleefde.

Sinds de Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) in februari 2015 haar werkzaamheden begon, ontvangen we behoorlijk wat post. Het zijn niet alleen aanmeldingen en volmachten, maar ook brieven met ontroerende verhalen en foto’s van de laatste rustplaats van ex-dwangarbeiders die aan de Birmaspoorlijn zijn gestorven. De impact die deze periode had op het leven van de overlevenden en hun nabestaanden, is bijzonder groot geweest.

De TFIR heeft zich met de Birma-Thailandclaim aan een monsterklus gewijd: alle ruim 2.500  aanmeldingen werden bij de aanmelders zorgvuldig gecontroleerd om ontbrekende gegevens zoveel mogelijk aan te vullen. Het harde werken (naast onze gewone werkzaamheden) heeft geresulteerd in een solide database met overlevenden en erfgenamen van ex-dwangarbeiders aan de Birma-Siamspoorlijn.

Omdat we heel goed begrijpen dat lang niet alle rechthebbenden zich kunnen herinneren of de Birmaspoorlijn compensatie indertijd (vanaf 1954) is ontvangen, hebben we van u een volmacht gevraagd. Hiermee willen we bij de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) nagaan wie nog recht heeft op de compensatie. TFIR wordt bij deze claim juridisch bijgestaan door advocaat Mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen uit Utrecht.

We hebben veel tijd in deze voorbereidingen gestoken en begrijpen dat mensen ongeduldig raken omdat ze ‘na al die jaren’ resultaat willen zien. U kunt zich hopelijk voorstellen dat wij dat ook dolgraag willen. Met onze database en uw volmachten menen wij dat het voor de SAIP niet moeilijk moet zijn om hun uitspraak dat ‘bijna iedereen heeft uitbetaald gekregen’ te bewijzen. Sinds de zomer beraadt de SAIP zich op het verzoek van de TFIR om ter plekke (bij de SAIP) de uitbetalingen Birmaspoorlijn-compensatie te mogen verifiëren.

Belangrijk!

Terwijl wij geduldig op antwoord van de SAIP wachten, ronden wij het dossier af. Degenen die zich bij TFIR hebben aangemeld voor de Birma-Thailandclaim maar nog geen volmacht hebben ingezonden, kunnen die tot uiterlijk 22 december 2017 naar ons e-mailen.

Sampe jumpah – Tot de volgende keer!

Hartelijke groeten,

Sylvia Pessireron (voorzitter TFIR)

 

English translation:

Welcome! Since the Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) started out in February 2015, we received quite a bit of mail. Not only applications and proxies, but also letters with moving stories and photographs of the last resting place of former forced laborers who died while working on the Burma railway. The impact that this period had on the lives of survivors and their families is very significant.

With the Burma-Thailand claim, the TFIR has devoted itself to an immense task: all 2,500 applications were carefully checked with the claimants, in order to complete missing data, as much as possible. The hard work (in addition to our other activities) has resulted in a solid database of survivors and heirs of former forced laborers of the Burma-Siam railway.

Because we understand very well that not all claimants can remember whether or not the Burma-Thailand compensation was received at the time (from 1954), we requested a proxy from you. With this proxy, we want to check with the Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) who is still entitled to compensation. In this claim, TFIR is legally assisted by lawyer Mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen from Utrecht.

We have spent a lot of time preparing this claim, and we do understand that people are becoming impatient because they want to see results ‘after all those years’. You can hopefully imagine that we want that too. With our database and your proxies, we believe that it should not be difficult for the SAIP to prove their statement that “almost everyone was paid out.” As of this summer, the SAIP is considering the TFIR’s request to verify Burma-Thailand compensation data on-site (at the SAIP’s office).

Important! While we wait patiently for response from the SAIP, we would like to round up the file for this claim. Those of you, who signed up with TFIR for the Burma-Thailand claim,  but have not yet submitted the proxy, can still submit it via email until 22 December 2017.

Sampe Jumpah – Until next time!

Kind regards,

Sylvia Pessireron (Chairman of the TFIR)

Lees ook: