De Task Force Indisch Rechtsherstel verricht haar werkzaamheden op het vlak van research en juridisch haalbaarheidsonderzoek volledig onafhankelijk, vrijwillig en onbezoldigd. U kunt de TFIR steunen door donateur te worden.

Het bankrekeningnummer is NL25 KNAB 0766 7328 51 ten name van stichting Task Force Indisch Rechtsherstel in Amsterdam. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.