Naoorlogs rechtsherstel voor de Indische gemeenschap (waarbij de term ‘Indisch’ staat voor alle etniciteiten die woonachtig waren in de kolonie Nederlands-Indië) is 70 jaar lang uitgebleven. Na de capitulatie van het Japanse leger op 15 augustus 1945 was er volgens de Nederlandse overheid te weinig geld om oorlogsgetroffenen in Nederlands-Indië volledig te compenseren. Daarbij was het aanvechtbare standpunt dat de kolonie “financieel autonoom” was, terwijl de repatriëring van kampslachtoffers naar Nederland betaald werd uit ‘s Rijks Schatkist met Nederlands-Indië.

Als compensatie voor het verlies van persoonlijk en zakelijk bezit tijdens de oorlogsjaren en door de maatschappelijke omwentelingen in de nieuwe Indonesische republiek na 1949 heeft de Nederlandse overheid uiteindelijk de regeling ‘Het Gebaar’ ingesteld in het jaar 2000. Het was “een tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap voor het beleid van voorgaande regeringen dat kil, bureaucratisch en formalistisch is geweest”, aldus de toelichting. Het Gebaar was een tegemoetkoming vanwege “vermoedelijke tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel”.

Deze regeling, waarbij slechts aan 87.169 mensen – terwijl het aantal geïnterneerden en ‘buitenkampers’ fors hoger was – een bedrag van 1.822 euro uitgekeerd werd, was op basis van finale kwijting. Daarmee rondde de Nederlandse overheid naar eigen zeggen voor eens en altijd de slepende kwestie betreffende het uitgebleven rechtsherstel af.

Op basis van het bewijsmateriaal dat in de boekpublicatie ‘Opgevangen in andijvielucht’ (2014) van onderzoeksjournalist Griselda Molemans is gepubliceerd, blijkt echter dat de Indische gemeenschap nog altijd een groot aantal financiële claims jegens de Nederlandse Staat heeft openstaan. “Vermoedelijke tekortkomingen” blijken feitelijke tekortkomingen te zijn, waardoor er grond is om de betreffende claims aanhangig te maken.

De eerste claim betreft de zogeheten Birma-Thailandcompensatie. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zijn 17.399 Nederlandse, gemengdbloedige en inheemse marinemannen en KNIL-militairen als dwangarbeider naar de Birmaspoorweg overgebracht. Velen van hen hebben nooit het smartengeld ontvangen waar ze recht op hebben: toen de spoorweg na de oorlog aan Thailand werd verkocht, is een deel van de opbrengst geoormerkt als smartengeld voor alle geallieerde ex-dwangarbeiders.

Op 9 juli en 31 december 1954 heeft de Nederlandse overheid een oproep gepubliceerd in enkele kranten in Nederland en Indonesië. Aangezien alleen van de marinemannen en niet van de KNIL-militairen een woonadres bekend was, dienden deze ex-dwangarbeiders of hun nabestaanden zich per briefkaart bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aan te melden. De krantenoproep blijkt lang niet alle rechthebbenden bereikt te hebben, hoewel de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP) in haar eindverslag in 1967 stelt dat “er nog geld is voor een dozijn uitkeringen.”

Dit rijmt niet met de ruim 1.500 rechthebbenden (onder wie 39 hoogbejaarde ex-krijgsgevangenen) van over de hele wereld die zich aangemeld hebben bij de stichting Task Force Indisch Rechtsherstel. De stichting onderzoekt in samenwerking met een advocaat of er een groepsclaim voor de Birma-Thailandcompensatie bij de Nederlandse Staat kan worden ingediend op basis van indexatie en rente over 60 jaar.

Aanmelding via de website voor deze eerste claim is gesloten. Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op via stichtingtfir@gmail.com. Voor erfgenamen van een rechthebbende geldt dat per familie één centrale contactpersoon geregistreerd wordt..