woensdag 2 september 2020

Zeg NEE tegen Eneco!

Begin 2020 deed de geplande verkoop van het Nederlandse energiebedrijf Eneco aan het Japanse Mitsubishi veel stof opwaaien, ook in de media. Voorbereidingen voor deze verkoop waren achter de schermen al enige tijd in volle gang. De verkoop van Eneco levert 4,1 miljard euro op voor de 44 aandeelhoudende gemeenten. Voor de 2.775 werknemers van Eneco lag een ‘erkentelijkheidsuitkering’ van 25 miljoen euro klaar als dank voor hun ‘noeste arbeid’. Dat is zo’n 9.000 euro per persoon.

De uitkering staat in schril contrast met de Nederlandse krijgsgevangenen die nooit 1 cent van Mitsubishi kregen voor de dwangarbeid die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten verrichten op de Mitsubishi-scheepswerven en in de mijnen.

Er kwam veel verontwaardiging uit alle hoeken van de Indische gemeenschap. De kritiek op een onvoorwaardelijke verkoop (dus zonder excuses en compensatie voor de Nederlandse ex-dwangarbeiders van Mitsubishi en nabestaanden) drong door tot diverse gemeenteraden. Zo protesteerde Stichting Japanse Ereschulden bij de aandeelhoudende gemeenten. Ons team van Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) zette een schrijfactie op en publiceerde een voorbeeldbrief die mensen konden gebruiken om naar hun gemeente te sturen, waarin ze hun ongenoegen kenbaar konden maken wat betreft een onvoorwaardelijke verkoop van Eneco aan Mitsubishi.

Protest mocht niet baten en de verkoop is inmiddels afgerond. Mitsubishi weigert nog steeds om contact op te nemen met ex-dwangarbeiders en nabestaanden. De aandacht voor de corona-pandemie heeft de kwestie naar de achtergrond verdrongen in de media. Maar u kunt nog steeds een vuist maken tegen het onrecht: 

Verander van energieleverancier!

Bent u klant van Eneco? Maak dan samen met ons een vuist tegen dit grove onrecht en verander van energieleverancier! Dat is in 3 stappen geregeld. Laat Eneco vooral weten dat u overstapt omdat u opkomt voor de ex-dwangarbeiders van Mitsubishi!

INFO CONSUMENTENBOND:~ ~ ~ ~ ~

Zie ook: 
en 


History Matters Lezing Sylvia Pessireron

Wat is de RMS? En wat gebeurde er met de Molukse KNIL-militairen en hun families na de onafhankelijkheid van Indonesië? Deel 7 van de reeks ...