woensdag 8 december 2021

Verbroken beloftes, een essay door Sylvia Pessireron

'Koningin Wilhelmina schreef op 21 november 1945 een brief aan ‘de Ambonezen’ waarin zij haar bewondering uitsprak voor de door hen bewezen moed en trouw aan Nederland tijdens de Japanse bezetting. Dat koninklijke gebaar verdient herhaling. Dit keer niet als loftuiting, maar als excuses aan de Molukkers voor de ijskoude wijze waarop Nederland hen heeft behandeld.'

 ➡Lees het essay hier: 

https://www.trouw.nl/binnenland/wat-kregen-de-molukkers-een-gebaar-geen-spijtbetuiging~b1815755/

Sylvia Pessireron is freelance journalist, copywriter en schrijfster. Haar Molukse achtergrond vormde de basis voor de romans De verzwegen soldaat en Gesloten koffers. Ze schrijft nu aan het boek Sayang é (uitgeverij Walburg Pers) over de geschiedenis van zeventig jaar Molukkers in Nederland en op de Molukken.

'Verbroken beloftes' verscheen op zaterdag 4 december 2021 in dagblad Trouw. Klik op de afbeelding om naar het essay in Trouw te gaan.




History Matters Lezing Sylvia Pessireron

Wat is de RMS? En wat gebeurde er met de Molukse KNIL-militairen en hun families na de onafhankelijkheid van Indonesië? Deel 7 van de reeks ...